Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Íàâ÷àëüíà ìàòåð³àëüí&#238

Якість підготовки спеціалістів суттєво залежить від стану матеріально-технічної бази. Вона в технікумі одна з найкращих серед навчальних закладів України.

Технікум має два навчальних корпуси і забезпечений власними навчальними площами на 100%.

Площа всіх приміщень, які використовуються, 8817,7 м2. Навчальна площа у розрахунку на одного студента денної форми навчання – 8,2 м2.

Матеріально-технічна база в технікумі налічує:

Навчальна матеріальна база відповідає останнім вимогам та постійно вдосконалюється і оновлюється. Відповідно до навчальних планів створені сучасні кабінети і лабораторії, які оснащені необхідним обладнанням, наочними посібниками, інструктивними, нормативними документами, дидактичним матеріалом, графопроекторами, маркерними дошками, мультимедійною технікою.

На даний час в технікумі функціонують такі кабінети і лабораторії:

 1. Для одержання повної загальної середньої освіти:
  • кабінет української мови і літератури;
  • кабінет світової літератури;
  • кабінет математики;
  • лабораторія фізики;
  • лабораторія основ інформатики;
  • кабінет хімії та біології;
  • лабораторія хімії;
  • кабінет історії України;
 2. Для одержання спеціальних знань, які формують молодшого спеціаліста:
  • кабінет української мови (за професійним спрямуванням);
  • кабінет соціально-економічних дисциплін;
  • кабінет правознавства;
  • кабінет економіки, статистики та аналізу;
  • 2 кабінети товарознавства продовольчих товарів;
  • кабінет товарознавства непродовольчих товарів;
  • 2 кабінети англійської мови;
  • кабінет німецької мови;
  • кабінет бухгалтерського обліку;
  • кабінет контролю і ревізії;
  • кабінет менеджменту і маркетингу;
  • кабінет комерційної діяльності;
  • кабінет торговельного устаткування;
  • кабінет технологічного устаткування;
  • кабінет основ управлінської діяльності та організації виробництва;
  • лабораторія і кабінет технології приготування їжі;
  • лабораторія-бар з організації виробництва та обслуговування;
  • 2 лабораторії інформатики і комп'ютерної техніки;
  • лабораторія інформаційних систем і технологій в обліку;
  • спортивно-оздоровчий комплекс.

На вдосконалення навчально-виховного процесу, організацію самостійної роботи спрямована робота бібліотеки та читальної зали.

Книжковий фонд бібліотеки налічує понад 20 тисяч примірників. Для роботи в читальній залі є підручники та довідкова література, періодичні видання, нормативні документи Верховної Ради, Кабінету Міністрів, фахові видання, молодіжні журнали та газети.

Комплектування бібліотеки проводиться згідно з освітньо-професійними програмами за спеціальностями і щороку поповнюється сучасними підручниками та посібниками.

Ніколи не самотіє читальна зала. У ній щодня можна ознайомитися з новинками періодичної преси, заглянути в будь-який том енциклопедії чи досконально підготувати реферат до семінарського заняття. Фаховими періодичними виданнями вона забезпечена повністю.

Працівники бібліотеки намагаються задовольнити всі запити викладачів і студентів. І хоч немалий фонд бібліотеки, але вільно орієнтуються наші "хранителі біблій" у великих стосах книжкових сховищ.

 

В комп'ютерних лабораторіях технікуму використовуються такі ліцензовані програми як: Windows, Office, Парус, 1С: Підприємство, Акцент, MIFTests, навчальна комп'ютерна система з "Охорони праці" та "Безпеки життєдіяльності".

В електронній читальній залі є можливість доступу викладачів і студентів до мережі Іnternet та електронного бібліотечного фонду напрацювань педагогів технікуму.

Завдяки наявності в технікумі сучасних комп‘ютерів студенти мають можливість вивчати найпопулярніші операційні системи, що дасть можливість випускникам навчального закладу бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Тематичні вечори, урочисті зустрічі, ділові й правові семінари, ювілейні та наукові конференції, вечори відпочинку, дискотеки, збори – всі ці заходи проводяться в актовій залі технікуму.

З якою любов'ю оформлені спортивні зали, а їх декілька: ігровий, тренажерний, зал настільного тенісу. Яких тут тільки й немає спортивних приладів: велотреки, бігові доріжки, гантелі, гирі, еспандери, штанги та інше.

Отже, у двох навчальних корпусах технікуму, спортивному комплексі та гуртожитку створені всі умови для життя, відпочинку і навчання!

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум