Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітня програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" акредитована відповідно до сертифікату  КД 21010081, термін дії до 01.07.2099 р.

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти.

Молодший спеціаліст за спеціальністюПідприємництво, торгівля та біржова діяльність" здатен виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угруповань професій за Державним класифікатором професій ДК 003-95 та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Торгівля і громадське харчування. Міністерство праці та соціальної політики України, 2001 р.), які зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

Професійні назви робіт, які здатен виконувати молодший спеціаліст за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Код Назва Код Назва професійної роботи

1224

Керівники виробничих підрозділів в роздрібній і оптовій торгівлі

*1224

*1224

Завідувач ринку

Завідувач секції

1226

Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

* 1226.2

Завідувач складу

1227

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

*1227

Завідувач комори

1229.7

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

*1229.7

Завідувач відділу

1314

Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

*1314

*1314

Директор (керівник) малої торговельної фірми

Керуючий магазином

3152

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості

3152

3152

Інспектор з контролю якості продукції

Технік-інспектор

3415

Технічні та торговельні представники

3415

3415

3415

3415

Агент комерційний

Агент торговельний Комівояжер Представник торговельний

3419

Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

3419

3419

3419

Інспектор торговельний

Інспектор-товарознавець Товарознавець

3421

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

3421

Торговельний брокер (маклер)

3422

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

3422

Експедитор

3439

Інші технічні фахівці в галузі управління

3439

3439

3439

Інспектор

Інструктор

Інструктор з організаційно-масової роботи

Молодший спеціаліст може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також посади заступників у тих видах діяльності, які позначено * при набутті ними відповідного досвіду. Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними розписами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.

Професійна діяльність молодшого спеціаліста на первинних посадах полягає в:

  • реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських процедур праці;
  • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
  • оперативному управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
  • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум