Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

      Практичне навчання в технікумі проводиться відповідно до вимог діючого "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів" і є невід'ємною органічною складовою частиною всього навчально-виховного процесу у професійному становленні майбутнього фахівця.

      Практика студентів разом з іншими видами і формами навчальної роботи дає можливість належно оволодівати фахом молодшого спеціаліста: бухгалтера, товарознавця-комерсанта, техніка-технолога, отримати наукову і практичну підготовку. Практика готовить майбутніх спеціалістів до практичної роботи, формує у студентів професійні навички, здібність прийняти самостійні рішення на конкретних ділянках роботи в реальних конкретних умовах ринкової економіки, виховати потребу систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в майбутній професії.

       Навчальними планами передбачені такі види практик:

- спеціальність "Бухгалтерський облік": навчальна і виробнича (технологічна);

- спеціальність "Товарознавство та комерційна діяльність": навчальна і технологічна;

- спеціальність "Виробництво харчової продукції": навчальна, технологічна і переддипломна.

       Всі види практик студенти проходять лише на діючих підприємствах і організаціях торгівлі і ресторанного господарства різних форм власності м.Чернівці, з якими укладені відповідні угоди: ТОВ "Гастроном 148", КВП фірма "Ліна", ТОВ "Ресторан "Україна", ресторани "Шарм", "Барон Гартенберг", "Буковинська зірка", ТОВ "Епіцентр", ТОВ "Караван", ТОВ "Універсам", ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД".

       Практикується, за згодою керівників підприємств, направлення студентів для проходження переддипломної практики за місцем їх проживання і з подальшим закріпленням їх на роботі через відповідно укладені угоди.

       Скільки турбот у заступника директора з навчально-виробничої роботи Голішко Ганни Олексіївни, влаштовуючи на переддипломну практику кожного студента в окрему торговельну точку.

       Дані підприємства застосовують ефективні форми роботи, оснащені сучасним устаткуванням і укомплектовані висококваліфікованими кадрами. Бази практики забезпечені програмами, навчально-методичними та інструктивними картами, оснащені обчислювальною технікою,  бланками  типової  форми  і  регістрами бухгалтерського обліку. Керівниками практики призначаються викладачі спеціальних дисциплін, майстри виробничого навчання, а також працівники виробництва, що мають відповідну освіту і певний стаж роботи за фахом. Більшість з них є випускниками нашого навчального закладу.

       По завершенні практики студенти здають кваліфікаційні екзамени на предмет присвоєння робітничої професії "кухар ІV-V розряду" та "продавець ІІ-І категорії".

       Завдяки належній професійній організації навчально-виховного процесу і практичного навчання технікум славиться висококваліфікованими і конкурентоспроможними на ринку праці спеціалістами. Про що свідчать відгуки з підприємств, де працевлаштовані наші вихованці.

                                                          Вже ціле місто ваших фахівців,
                                                          вже ціле місто наших вихованців.
                                                          Спасибі, що плекаєте знавців:
                                                          і кухарів, і бухгалтерів,
                                                          і комерсантів, і товарознавців!

     Cтуденти  Чернівецького державного комерційного технікуму проходять практику на сучасних торговельних підприємствах міста з широким асортиментом товарів, новим обладнанням та різними формами продажу товарів, які дають змогу студентам  відпрацювати елементи торгово-технологічного процесу і навчальну програму.
Серед них:
- товариство з обмеженою відповідальністю «Гастроном 148»;
- колективно-виробниче підприємство «Ліна» (магазини № 3, 5, 49);
 - магазин мережі «Сільпо» в Торговельному центрі «Майдан».
Вагомим чинником є високий рівень кваліфікації керівників практики від підприємств. Серед них є випускники технікуму з великим стажем та досвідом роботи як практичної, так і роботи зі студентами.
Випускники технікуму є конкурентоспроможними на ринку праці, мають ґрунтовну теоретичну підготовку та практичні навички для активної творчої, професійної та соціальної діяльності, про що свідчать відгуки з підприємств, де працевлаштовані наші вихованці.
Вони показують добрі знання, вміння вирішувати виробничі ситуації, діяти в нестандартних умовах ринкових відносин, займають керівні посади у сфері торгівлі, є директорами підприємств різних форм власності.
Праця викладачів, майстрів виробничого навчання увінчується молодими, талановитими випускниками. Вони працюють керівниками торговельних підприємств, товарознавцями – комерсантами, завідувачами складів, торговельними агентами, менеджерами.

Цікаво та з користю проходять заходи під час проведення місячника популяризації професії товарознавця-комерсанта.
А саме:

 - конкурс з продажу товарів та представлення товарів-новинок, який проходить під гаслом «Обслуговуванню – європейський стандарт»;

- професійний конкурс «Кращий за фахом»;

- вікторина «Це цікаво знати»;

- зустріч з працівниками торгівлі, спеціалістами управління з питань захисту прав споживачів та багато інших…
 

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум