Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Бухгалтерський облік

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 071 ”Облік та оподаткування”

Спеціальність акредитована за І рівнем відповідно до сертифікату серії НД – І № 2571048, який виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014 року (протокол № 110, наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642л), термін дії до 01.07.2019 р.

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, може працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора.

Сфери використання молодших спеціалістів спеціальності “Облік та оподаткування”:

  • бухгалтерський облік основних засобів, нематеріальних активів;
  • бухгалтерський облік запасів на виробничих і торгових підприємствах;
  • бухгалтерський облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій, фінансових інвестицій;
  • бухгалтерський облік власного капіталу;
  • бухгалтерський облік розрахунків з робітниками і службовцями з оплати праці;
  • бухгалтерський облік процесу реалізації, визначення витрат, доходів і прибутку від реалізації товарів, виконаних робіт і послуг;
  • бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції;
  • ревізія господарської діяльності з окремих напрямків бухгалтерської роботи.
© 2005-2020, Чернівецький державний комерційний технікум