Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Облік і оподаткування

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 071 ”Облік та оподаткування”

Освітня програма "Облік та оподаткування" акредитована відповідно до сертифікату  КД 21011180, термін дії до 01.07.2099 р

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти.

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності, може працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора.

Сфери використання молодших спеціалістів спеціальності “Облік та оподаткування”:

  • бухгалтерський облік основних засобів, нематеріальних активів;
  • бухгалтерський облік запасів на виробничих і торгових підприємствах;
  • бухгалтерський облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій, фінансових інвестицій;
  • бухгалтерський облік власного капіталу;
  • бухгалтерський облік розрахунків з робітниками і службовцями з оплати праці;
  • бухгалтерський облік процесу реалізації, визначення витрат, доходів і прибутку від реалізації товарів, виконаних робіт і послуг;
  • бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції;
  • ревізія господарської діяльності з окремих напрямків бухгалтерської роботи.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Облік і оподаткування»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Облік та кредитування у сфері банківських послуг"

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум