Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Абітурієнту 2019

До уваги випускників 9 класів!

До 21 лютого 2020 року триває набір на підготовчі курси!

 

Кожен слухач отримує додаткових 50 балів до конкурсного балу!

 

Слухачам курсів надається висококваліфікована допомога у підготовці до складання вступних екзаменів з конкурсних предметів «Українська мова» та «Математика» за освітньо-професійними програмами:

 • «Облік та оподаткування»
 • «Облік і кредитування у сфері банківських послуг»
 • «Підприємництво та митно-логістична діяльність»
 • «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • «Харчові технології»
 • «Технології ресторанного бізнесу»

 

Для проходження попередньої реєстрації, заповніть, будь ласка, анкету. Заповнену реєстраційну форму необхідно надіслати за електронною адресою dktcv@ukr.net. Секретар зателефонує Вам для підтвердження реєстрації.

 

Щоб стати слухачем підготовчих курсів, необхідно подати особисто до Чернівецького державного комерційного технікуму такі документи:

 • заява (бланк надає технікум);
 •  копія свідоцтва про народження (для неповнолітніх);
 •  копія паспорта (за наявності);
 •  копія картки платника податків слухача;
 •  копія паспорту одного з батьків;
 •  копія картки платника податків одного з батьків.

 

Накази про зарахування на основі БЗСО за кошти регіонального боджету

денної форми за спеціальностями:

1. Облік і оподаткування;

2. Підприємництво, торгівля та біржова діятьність;

3. Харчові технології.

Накази про зарахування на основі БЗСО за кошти фізичних осіб

денної форми за спеціальностями:

1. Підприємництво, торгівля та біржова діятьність;

2. Харчові технології.

Накази про зарахування на основі ПЗСО за кошти регіонального боджету

денної форми за спеціальністю:

Підприємництво, торгівля та біржова діятьність

Накази про зарахування на основі ПЗСО за кошти фізичних осіб

денної форми за спеціальностями:

1. Облік і оподаткування;

2. Підприємництво, торгівля та біржова діятьність;

3. Харчові технології.

Телефон приймальної комісії ЧДКТ: (0372) 54 19 01

 

               Основною діяльністю Чернівецького державного комерційного технікуму є підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з таких напрямків та спеціальностей:

  • Напрям 18 “Виробництво та технології” – спеціальність 181 “Харчові технології
  • Напрям 07 "Управління та адміністрування" – спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Напрям 07 “Управління та адміністрування” – спеціальність 071 “Облік та оподаткування

         Підготовка спеціалістів з усіх спеціальностей здійснюється на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти, за денною та заочною формами навчання, за державним замовленням (на безплатній основі) і за рахунок юридичних та фізичних осіб (платній основі). Прийом на заочну форму навчання здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за тими ж спеціальностями та за скороченим терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

Перелік документів для вступу

Вступник пред’являє особисто оригінали та додає копії  таких документів:
•    документ про освіту та додаток до нього;
•    абітурієнти на базі 11 класів подають сертифікати ЗНО, видані 2019, 2018 або 2017 року з конкурсних дисциплін;
•    паспорт (або свідоцтво про народження);  
•    документи, які дають право на пільги;
•    картку платника податків.
•    медичну довідку 086-О
          Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією технікуму або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Для формування особової  справи:
•    8 фотокарток розміром 3×4 см
•    папка на зав’язках;
•    3 конверти з марками.
Абітурієнти на основі базової середньої освіти (9 класів) усіх спеціальностей складають вступні випробування з дисциплін: «Українська мова» та «Математика».
Документи приймаються з 1 по 13 липня
Вступні випробування: з 14 по 21 липня.
Абітурієнти на основі повної середньої освіти (11 класів) усіх спеціальностей подають сертифікати ЗНО, видані 2018, 2017 або 2016 року, з таких дисциплін: «Українська мова та література», «Математика» або «Історія України» або «Географія» не нижче 100 балів.
Документи приймаються з 10 липня по 29 липня тільки в електронній формі.
Абітурієнти, які уже мають диплом кваліфікованого робітника, приймаються на заочну форму за скороченим терміном навчання за результатами екзамену з української мови та фахових вступних випробувань.
Документи приймаються на заочну форму навчання з 07 серпня по 04 вересня 2018 року.
Вступні випробування на заочну форму навчання: з 5 по 8 вересня 2018 року.

Документи приймаються на заочну форму зі скороченим терміном навчання з 07 серпня по 04 вересня 2018 року.
Вступні випробування на скорочену форму навчання: з 5 по 8 вересня 2018 року.

Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про освіту, додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів.

Термін навчання:

 1. Спеціальність “Харчові технології”
  • на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки і 6 місяців
  • на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки і 6 місяців
 2. Спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
  • на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки і 10 місяців 
  • на базі повної загальної середньої освіти – 1 рік і 10 місяців
 3. Спеціальність “Облік та оподаткування”
  • на основі базової загальної середньої освіти – 2 роки і 10 місяців
  • на базі повної загальної середньої освіти – 1 рік і 10 місяців

Після закінчення технікуму випускники отримують:

 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • диплом молодшого спеціаліста.

Майже всі випускники нашого державного навчального закладу працевлаштовані на кращих підприємствах торгівлі та в закладах ресторанного господарства різних форм власності та продовжують навчання у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації.

Правила прийому:

 1. Завантажити правила прийому
 2. Перелік документів для вступу
 3. Положення про приймальну комісію
 4. Положення про апеляційну комісію
 5. До уваги вступників щодо персональних даних

Програми для абітурієнтів:

 1. Бухгалтерський облік (скорочена форма навчання).
 2. Економіка підприємства (скорочена форма навчання).
 3. Організація та технологія торговельних процесів (скорочена форма навчання).
 4. Товарознавство продовольчих товарів (скорочена форма навчання).
 5. Технологія виробництва кулінарної продукції(скорочена форма навчання).
 6. Санітарія та гігієна (скорочена форма навчання).
 7. Українська мова та література (співбесіда).
 8. Українська мова та література (вступні випробування, 11-й клас).
 9. Українська мова (вступні випробування, на основі освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти)
 10. Українська мова (вступні випробування, 9-й клас).
 11. Математика (вступні випробування, 9-й клас). 
 12. Математика (вступні випробування, 11-й клас).
 13. Математика (співбесіда).
© 2005-2020, Чернівецький державний комерційний технікум