Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Харчової технології

Галузь знань 18 "Виробництво та технології"

Спеціальність 181 “Харчові технології”

Спеціальність "Харчові технології" існує з дня заснування технікуму. Це перший навчальний заклад на Буковині, який готує спеціалістів техніків-технологів. Згодом дана спеціальність відкрилась і в інших навчальних закладах, але рейтинг нашого технікуму залишається досить високим. За роки існування технікуму було випущено понад 4 тисяч фахівців з присвоєнням кваліфікації технік-технолог. За останні роки на Буковині набув широкого розвитку ресторанний бізнес. Зростає кількість приватних барів, кафе, ресторанів, інших підприємств харчування, готелів, а це потребує підготовки фахівців із спеціальності "Харчові технології". Підготовка спеціалістів зі спеціальності "Харчові технології" здійснюється на базі основної та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за рахунок юридичних та фізичних осіб.

Освітня програма "Харчові технології" акредитована відповідно до сертифікату  КД 21011182, термін дії до 01.07.2099 р.

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової (9 класів) та повної (11 класів) загальної середньої освіти.

Таблиця 1

Сфери використання молодших спеціалістів спеціальності  “Харчові технології” за складом діяльності

– прийняття участі у розробці, впровадженні технологічних процесів;

технолог

- розробка нормативно-технологічної документації

технолог

 - контроль якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції

технолог

 - розробка рецептур нових фірмових страв

технолог

 - керівництво виробництвом

завідувач виробництвом

 - розробка, впровадження та використання виробничих програм

завідувач

виробництвом

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТЕХНОЛОГІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ»

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум