Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Силабуси дисциплін вільного вибору студента

ОПП Облік і оподаткування

ОПП Облік і кредитування у сфері банківських послуг

 1. Основи охорони праці та БЖД – Черецька Г.П.
 2. Основи філософських знань – Козак І.І.
 3. Соціологія – Козак І.І.
 4. Іноземна мова за професійним спрямуванням – Савкіна І.Д.
 5. Основи психології та етика бізнесу – Красовська С.І.
 6. Ціноутворення – Бистрицька Я.М.
 7. Основи аудиту – Колот О.О.
 8. Страхування та операції банку – Мельничук А.М.
 9. Облік і аналіз у ЗЕД – Мельничук А.М.
 10.  Менеджмент – Ємець Ю.М.
 11. Маркетинг – Бистрицька Я.М.

 

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП Підприємництво та митно-логістична діяльність

 

 1. Основи філософських знань – Козак І.І.
 2. Соціологія – Козак І.І.
 3. Основи психології та етика бізнесу – Красовська С.І.
 4. Дизайн мислення у бізнесі – Чобан О.А.
 5. Торгова реклама – Бурденюк О.В.
 6. Товарознавство квітів – Шейко-Бобул Н.М.
 7. Цифровий маркетинг – Бистрицька Я.М.
 8. Обліко-аналітичне забезпечення суб’єктів бізнесу – Мельничук А.М.
 9. Управління бізнесом – Ємець Ю.М.
 10.  Маркетинг послуг та інформаційні технології – Ємець Ю.М.

 

ОПП Харчові технології

ОПП Технології ресторанного бізнесу

 

 1. Основи філософських знань – Козак І.І.
 2. Соціологія – Козак І.І.
 3. Спецкурс  – Єрьоміна Г.Г.
 4. Інноваційні технології харчових виробництв – Саранчук Л.М.
 5. Технологія напоїв з основами барної справи – Єрьоміна Г.Г.
 6. Етнічні кухні – Адамович О.С.
 7. Основи психології та етика бізнесу  - Красовська С.І.
 8. Внутрішній аудит та контроль на підприємствах ресторанного бізнесу – Мельничук А.М.
 9.  Технологічна експертиза виробництва харчової продукції – Абрамчук З.В.
 10.  Безпека харчових продуктів та НАССР у галузі – Каленюк М.І.
 11.  Маркетингові інновації у ресторанному бізнесі – Бистрицька Я.М.
© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум